Volkshaard streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.volkshaard.be.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. We moeten nog nagaan of deze website aan dit niveau voldoet.

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Als u iets vindt dat niet toegankelijk is, dan horen wij het graag van u. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 30 januari 2020. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 30 januari 2020.

Dropsolid nv - de ontwerper en host van onze website - controleerde de toegankelijkheid van onze website.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen uw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. U kan contact met ons opnemen via privacy@volkshaard.be of via onze contactpagina. Wij streven ernaar u een eerste antwoord te sturen binnen 14 werkdagen.  

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden van de manier waarop we uw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan u zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

U bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700