Visitatiecommissie komt in september 2020 op bezoek bij Volkshaard

In september 2020 komt de visitatiecommissie op bezoek bij Volkshaard. Deze visitatiecommissie is een controleorgaan van de Vlaamse overheid, die in principe elke 6 jaar op bezoek komt. Daarbij worden de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappij op een aantal domeinen geëvalueerd.

Tijdens het bezoek zal de visitatiecommissie niet enkel met Volkshaard praten, maar ook met enkele van onze huurders. De visitatiecommissie kan uw contactgegevens bij ons opvragen, om u uit te nodigen voor een gesprek.

Huurt u bij Volkshaard, maar wil u niet gecontacteerd worden door de visitatiecommissie? Of heeft u vragen hierover? Laat het ons dan weten via privacy@volkshaard.be

volkshaard