Tijdelijk werkloos door de coronacrisis? Dan kan u een huurprijsherziening aanvragen

Daalde uw inkomen door de coronacrisis? Dan kan u een aanpassing van uw huurprijs vragen. Uw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor uw huurprijsberekening. Als dat het geval is, betaalt u de volgende drie maanden minder huur.

Wat is de voorwaarde?

Uw gezinskomen van de afgelopen maand moet minstens 20% lager zijn dan uw normale inkomen. U moet dit bewijzen met de nodige documenten. 

Wat moet u ons bezorgen?

Het gaat om de volgende documenten:

  • Stuur ons een attest van de RVA, uw werkgever of uw uitbetalingsinstelling waaruit blijkt dat u op 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden corona)' bent. Dit moet een attest zijn van de laatste maand.
  • Hebt u nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet u ook uw loonfiche van die maand bezorgen.
  • Zijn er nog andere personen in uw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Had u of één van uw gezinsleden geen inkomen? Dan zal u een verklaring op eer moeten invullen. Contacteer ons hiervoor.

Hoe bezorgt u deze bewijzen?

U bezorgt de documenten aan de Dienst Financiën & Administratie:

  • per post: Volkshaard - Dienst Financiën & Administratie, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.
  • via mail: boekhouding@volkshaard.be

Wat doen wij?

Wij controleren of uw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijgt een huurprijsvermindering. 

Na drie maanden zullen we controleren of uw inkomen nog steeds lager is dan normaal. Als dat niet zo is, dan betaalt u terug de huurprijs van daarvoor.

Hebt u nog vragen?

Dan kan u ook terecht bij de Dienst Financiën & Administratie:

volkshaard