“Geldreserves op rekeningen van sociale huisvestingsmaatschappijen zijn een logische buffer”

845 miljoen euro. Zoveel geld staat er op de rekeningen van de 90 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. “Dat lijkt misschien veel, maar je moet dit in het juiste perspectief bekijken”, aldus directeur Hans Heyse van Volkshaard. “Als je bekijkt hoeveel woningen wij beheren, renoveren en bouwen, is dit alleen maar een logische buffer.”

Frederick Vandeput, de fractieleider van Open Vld in de Limburgse provincieraad, lichtte de jaarrekeningen van de 90 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen door. Dat stond maandag te lezen in Het Belang van Limburg. Vandeput kwam tot het besluit dat er in totaal 845 miljoen euro op de rekeningen van de SHM’s staat. Volgens Vandeput toont dit aan dat de overheidsmiddelen niet efficiënt gebruikt worden.

“Maar niets is minder waar”, vertelt Hans Heyse, directeur van sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard, actief in de regio Gent-Eeklo. “Het klopt dat de meeste maatschappijen een reserve hebben, maar dat wil niet zeggen dat dat geld jaren roerloos op onze rekeningen blijft staan. We zijn voortdurend bezig met renoveren, gronden aankopen, bouwen, …”

“Carien Neven, de voorzitter van onze koepelorganisatie VVH (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), berekende het ook al: afgezet tegenover de in totaal 165.000 sociale woningen, gaat het om een reserve van amper 5.000 euro per woning. Dat is absoluut niet veel, als je ziet wat wij allemaal doen en investeren”, vindt Heyse.

“Volkshaard heeft zijn financiële middelen nodig om de jaarlijkse aflossingen van de leningen (voor nieuwbouw) uit voeren (6 miljoen euro per jaar), de resterende reserve bedraagt ongeveer 1.000 euro per woning en dient om herstellingen en renovaties uit te voeren."

Renovatie én nieuwbouw

Volkshaard heeft een patrimonium van zo’n 5.600 sociale woningen en appartementen. “Een deel daarvan is toe aan een grondige renovatie. De laatste jaren zijn we bezig met een enorme renovatiegolf in verschillende grote wijken, zoals Malem (Gent, 102 woningen), Westveld (Sint-Amandsberg, 160 woningen) en Viermeersen (Wondelgem, 113 woningen)”, vertelt Heyse.

Alle lopende renovaties samen zijn goed voor een bedrag van maar liefst 50 miljoen euro. “De renovaties zijn noodzakelijk omdat het gaat om oudere woningen, die niet meer voldoen aan de huidige normen. De woningen moeten ook voldoen aan de nieuwe energiezuinigheidseisen, met dakisolatie, dubbel glas en aangepaste verwarmingsketels. En dan zwijgen we nog over de extra werkingskosten die de renovaties met zich meebrengen: we moeten onze bewoners herhuisvesten, communiceren, extra personeel inzetten, … Er komt zoveel meer bij kijken dan je denkt.”

Bovendien stopt het ook niet bij de renovaties, want ook de nieuwbouw blijft verder lopen. “We blijven investeren in nieuwe sociale woningen in ons werkingsgebied. Vaak inderdaad gefinancierd met leningen van de Vlaamse Overheid, maar een deel verloopt ook via eigen middelen. Als je dit allemaal beseft, is die buffer op onze rekeningen een noodzakelijke en dus ook normale zaak”, besluit Heyse.

volkshaard