Volkshaard neemt elke klacht ernstig en zal deze dan ook onderzoeken. Er werd een klachtenbeheerder aangesteld en een klachtenprocedure uitgewerkt.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de werking en handelingen van Volkshaard. Een klacht gaat over een concrete handelswijze.

Opgelet:

 • Een klacht is niet hetzelfde als een melding. Dat zijn meestal technische defecten (herstellingen) of meldingen van sociale aard (burenruzies, ...). Voor deze meldingen kan u bij de betrokken dienst terecht.
 • Een klacht is niet hetzelfde als een vraag tot extra uitleg. Dit gaat meestal over financiële kwesties, zoals huurlasten, huurprijsherzieningen, ...

Het is dus belangrijk dat u eerst de betrokken dienst contacteert. Hebt u dat gedaan en raakt uw probleem niet opgelost? Of vindt u dat Volkshaard u niet goed geholpen heeft? Dan kan u terecht bij onze klachtenbeheerder.

U kunt terecht bij onze klachtenbeheerder met:

 • Klachten waarbij u een duidelijk aantoonbaar belang heeft.
 • Klachten over de concrete handelswijze van Volkshaard.

U kunt geen klacht indienen:

 • over zaken die stuk zijn, burenruzies, ... Hiervoor contacteert u de betrokken dienst.
 • over de regelgeving of het beleid.
 • als u anoniem wil blijven.
 • over feiten die al eerder zijn afgehandeld door Volkshaard.
 • over feiten die zich langer dan één jaar geleden hebben voorgedaan.

Hoe dient u klacht in?

U kan uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen bij Volkshaard:

Volkshaard bv t.a.v. ombudsdienst
Ravensteinstraat 12
9000 Gent

Tel. 09 362 22 26 (keuzetoets 3)

E-mail: klachten@volkshaard.be

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

 1. Als wij uw klacht goed ontvangen hebben, ontvangt u binnen de 10 dagen een ontvangstmelding. Indien u beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via mail verstuurd. Wanneer u niet beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via brief verstuurd.
 2. De klacht zal binnen 45 dagen afgehandeld worden. Volkshaard zal binnen deze termijn haar bevindingen schriftelijk aan u meedelen en motiveren.
 3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Hou er rekening mee dat de Vlaamse Ombudsdienst pas zal optreden als u geprobeerd heeft om met Volkshaard tot een oplossing te komen.