Volkshaard neemt elke klacht ernstig en zal deze dan ook onderzoeken. Er werd een klachtenbeheerder aangesteld en een klachtenprocedure uitgewerkt.

Het is belangrijk dat u eerst de betrokken dienst contacteert. Hebt u dat gedaan en raakt uw probleem niet opgelost? Of vindt u dat Volkshaard u niet goed geholpen heeft? Dan kan u terecht bij onze klachtenbeheerder.

Wat is een klacht?

U kunt terecht bij onze klachtenbeheerder met:

  • Klachten waarbij u een duidelijk aantoonbaar belang heeft.
  • Klachten over de concrete handelswijze van Volkshaard.

U kunt geen klacht indienen:

  • als u anoniem wil blijven.
  • over zaken die stuk zijn, burenruzies, ... Hiervoor contacteert u de betrokken dienst.
  • over de regelgeving of het beleid.
  • over feiten die al eerder zijn afgehandeld door Volkshaard.
  • over feiten die zich langer dan één jaar geleden hebben voorgedaan.

Hoe dient u klacht in?

U kan uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen bij Volkshaard:

Volkshaard bv t.a.v. ombudsdienst
Ravensteinstraat 12
9000 Gent

Tel. 09 362 22 26 (keuzetoets 3)

E-mail: klachten@volkshaard.be

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

  1. Als wij uw klacht goed ontvangen hebben, ontvangt u binnen de 10 dagen een ontvangstmelding. Indien u beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via mail verstuurd. Wanneer u niet beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via brief verstuurd.
  2. De klacht zal binnen 45 dagen afgehandeld worden. Volkshaard zal binnen deze termijn haar bevindingen schriftelijk aan u meedelen en motiveren.
  3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Hou er rekening mee dat de Vlaamse Ombudsdienst pas zal optreden als u geprobeerd heeft om met Volkshaard tot een oplossing te komen.