Plichten

Bij een Vlaamse Woonlening hebt u drie belangrijke plichten:

  • u moet de woning zelf bewonen binnen de 6 maanden na het verlijden van de akte of binnen de 2 jaar na voltooiing van grotere renovatiewerken en zolang de lening niet is terugbetaald.
  • u hebt tijdens de hele looptijd van uw lening een brandverzekering.
  • u leent verplicht voor noodzakelijke werken, als de schatter dit nodig vindt om te voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Deze eerste twee verplichtingen gelden zolang de lening loopt.