Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de Vlaamse woonlening mag niet hoger zijn dan:

  • bij aankoop van een woning: de koopprijs, in voorkomend geval inclusief BTW, registratierechten en notariskosten of, indien deze lager is, de geschatte verkoopwaarde van de beleende woning;
  • bij werken: de kostprijs van de beleende werken inclusief BTW of, indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken, te verhogen met de notariskosten;
  • bij behoud van een woning in geval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning: de som van de bedragen van de schulden, inclusief de wederbeleggingsvergoeding, te verhogen met de registratierechten en notariskosten.

Het bedrag van een Vlaamse woonlening mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning of het appartement in voorkomend geval na de beleende werken.

Voor de bepaling van het maximale kredietbedrag moet rekening worden gehouden met de eventueel uit te voeren werken die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen en waarvoor verplicht is bij te lenen.

Zelf berekenen

U kan uw rentevoet en terugbetaling zelf al berekenen met de simulator van het Vlaams Woningfonds. Hiervoor hebt u uw recentste aanslagbiljet van de belastingen nodig en moet u weten waar de woning ligt waarvoor u wil lenen.

De simulator geeft u een eerste idee: het is geen grondige berekening en geen definitief voorstel. Voor een precieze berekening, contacteert u ons kantoor.