1. Rentevoet

De rentevoet op uw Vlaamse Woonlening hangt af van:

  • uw inkomen en gezinstoestand: hoe lager het inkomen en hoe groter het gezin, hoe voordeliger de rentevoet
  • de ligging van woning
  • de looptijd van uw krediet
  • de referentierentevoet. Die wordt bepaald op het ogenblik dat de dossierkost wordt betaald.

Voor een precieze berekening komt u langs op ons kantoor.

Meer info over de aanpassing van de rentevoet tijdens de leningsduur en een eventuele korting op de rentevoet vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

2. Maandelijkse aflossing

U betaalt maandelijks een vast bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen inbegrepen zijn. Bij het kredietaanbod krijgt u een aflossingstabel, zodat u steeds kan nagaan hoe de afbetalingen verlopen.

De betalingen gebeuren via een Europese domiciliëring.

3. Kosten

- Dossierkosten

Het Vlaams Woningfonds rekent een dossierkost van 100 euro aan bij het openen van een kredietaanvraag. Hiermee zijn alle administratieve kosten van de kredietaanvraag gedekt. Het Vlaams Woningfonds rekent geen schattingskosten aan.

De dossierkost wordt terugbetaald indien, om welke reden ook, niet tijdig wordt ingegaan op het u gedane schriftelijk kredietaanbod.

- Kredietaktekosten en aankoopaktekosten

Kredietaktekosten houden verband met de akte van het krediet die bij de notaris getekend moet worden. Die kosten omvatten zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Voor een Vlaamse woonlening betaalt u maar de helft van het ereloon. U vindt meer uitleg op de website van het Vlaams Woningfonds.

Aankoopaktekosten houden verband met de akte van de aankoop die bij de notaris getekend moet worden. Die kosten omvatten zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. U kan uw aankoopaktekosten berekenen op de website notaris.be.

- Handlichtingskosten

Als een hypothecair krediet wordt overgenomen bij het behoud van een woning ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning, zijn er ook handlichtingskosten verschuldigd. Dit zijn de kosten voor de opheffing - ook "handlichting" genoemd - van een bestaande hypotheek.

4. Verzekeringen

U moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor uw woning. Het Vlaams Woningfonds deelt u mee voor welke waarde uw woning minimaal verzekerd moet zijn. Daarna kan u contact opnemen met een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

Het Vlaams Woningfonds biedt als verzekeringstussenpersoon volledig vrijblijvend een schuldsaldoverzekering aan. Die zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag van het krediet geheel of gedeeltelijk terugbetaalt als de verzekerde persoon overlijdt tijdens de looptijd van het krediet. U leest hierover meer op de website van het Vlaams Woningfonds.

Daarnaast raden we u de Verzekering Gewaarborgd Wonen aan, die u helpt om uw lening te betalen als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Vraag na of u hiervoor in aanmerking komt.