Documenten

Komt u langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van uzelf en eventuele andere mede-ontleners
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van u en van alle personen die samen met u in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet
 • fiches van uw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
 • als u geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals uw leefloon
 • als u in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders
 • als u of een gezinslid officieel mindervalide bent of is: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die uw invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • als u meerderjarige kinderen hebt voor wie u nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen

Voor een effectieve aanvraag brengt u ook nog deze documenten mee:

 • gegevens over de woning zoals het verkoopcompromis
 • een uittreksel uit de kadastrale legger
 • een foto van de gevel
 • een schets van de woning of plannen met de indeling
 • 100 euro voor de dossierkost

Over het verdere verloop leest u alles op de website van het Vlaams Woningfonds.