De standaardduurtijd van een lening is 25 jaar

U kan voor een kortere duurtijd kiezen, maar alleen als u voldoende financiële draagkracht hebt en de maandelijkse aflossing dus niet te hoog ligt.

U kan niet voor een langere duurtijd kiezen, tenzij u de maandelijkse afbetalingen op 25 jaar niet financieel aankan. Het Vlaams Woningfonds kan uw duurtijd verlengen totdat de maandelijkse aflossing voldoende zakt om ze financieel aan te kunnen.

Leningen met een duurtijd van langer dan 30 jaar zijn niet mogelijk.