U hebt de voorwaarden gelezen, u hebt ons het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten bezorgd en u hebt het inschrijvingsgeld betaald. Dan bent u ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • U krijgt van ons uw inschrijvingsbewijs met daarop uw inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • U komt op het register van uw keuze terecht. Waar u wilt wonen en de voorrangsregels bepalen hoelang u moet wachten.
 • Zodra een project klaar is voor verkoop in het register van uw keuze, nemen wij contact met u op.

Wat moet u doen?

U moet ons op de hoogte brengen als volgende dingen wijzigen:

 • Uw adres
 • Uw gezinssituatie

U moet ook antwoorden op de (actualisatie)brieven die we sturen.

Hoelang moet u wachten?

Hoelang u nog moet wachten tot u aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. U kan wel bij ons navragen wat uw plaatsnummer is in het register waarvoor u bent ingeschreven.

Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuift u omhoog in het register, tot u bovenaan staat. 

Minstens in de oneven jaren (2023, 2025, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of uw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

Wie krijgt voorrang?

We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vindt u de voorrangsregels

 1. U of één van uw gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.
 2. U woont in een woning die onteigend wordt. U kunt er dus niet blijven wonen.
 3. U hebt ook altijd voorrang als u een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt. 

Wat is een voldoende lokale band?

 • U woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
 • U werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • U hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

U kan de volledige toewijzingsprocedure nalezen in hetToewijzingsreglement.