Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden als u zich wil inschrijven in onze gemeenteregisters.

Er zijn drie belangrijke voorwaarden:

 1. U bent meerderjarig.
 2. Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag.
 3. U hebt geen eigendom

Als u voldoet aan deze voorwaarden en u dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we u inschrijven in het (de) register(s) van uw keuze.

 

1. U bent meerderjarig

U kan zich alleen maar inschrijven als u ouder bent dan 18 jaar.

2. Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Uw inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die u leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidsindex. De inkomensgrenzen hangen af van de stad of gemeente waar de woning of bouwgrond gelegen is.

- Inkomensgrenzen gemeenten in cluster 1 en 2

In ons werkingsgebied behoren Aalter, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem en Zulte tot cluster 1 of 2.

Wilt u een sociale woning of bouwgrond kopen in een van de bovenstaande gemeentes, dan mag uw inkomen in 2022 niet lager zijn dan 10.795 euro en niet hoger zijn dan:

Uw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2022

Alleenstaande zonder persoon ten laste

45.193 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

49.706 euro

Alle andere situaties

Per persoon ten laste verhogen met

67.783 euro

4.513 euro

- Inkomensgrenzen rest van Vlaanderen

Wilt u een sociale woning of bouwgrond kopen die in Sint-Laureins of Wachtebeke ligt, dan mag uw inkomen in 2022 niet lager zijn dan 10.795 euro en niet hoger zijn dan:

Uw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2022

Alleenstaande zonder persoon ten laste

43.140 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

44.447 euro

Alle andere situaties

Per persoon ten laste verhogen met

64.703 euro

4.308 euro

3. U hebt geen eigendom

U kunt niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

In de volgende gevallen is een uitzondering mogelijk:

 • U hebt uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg u of uw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg u of uw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Uw woning of de woning van uw gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Uw woning of de woning van uw gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Voldoet u aan de drie voorwaarden? Dan kan u zich inschrijven.