Sinds 24 april 2017 kan u uw sociale huurwoning niet meer kopen. Er is echter wel nog een overgangsperiode voor sociale huurders die voor deze datum voldeden aan de voorwaarden.

Opgelet: u kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kunt u uw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden voor de woning

Om uw huidige huurwoning te kunnen kopen, voldeed de woning op 24 april 2017 aan de volgende voorwaarden:

 • De woning was minstens 15 jaar een sociale huurwoning. 
 • U kunt de woning aankopen. Er zijn namelijk vijf gevallen waarin u de sociale huurwoning niet kunt aankopen:
  • Het gaat om een woning die gerealiseerd of gefinancierd is door Vlabinvest.
  • Het gaat om een woning die niet verkocht mag worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd of gefinancierd werd.
  • Het gaat om een ADL-woning (specifieke woning voor personen met een handicap).
  • Het gaat om een woning in een gebouw met meerdere woningen, zoals een appartement.
  • Het gaat om een woning waar Volkshaard een renovatie gepland heeft en waarvan het voorontwerp opgenomen is in de meerjarenplanning.

Voorwaarden voor de koper

Om uw huidige huurwoning te kunnen kopen, voldeed u op 24 april 2017 aan de volgende voorwaarden:

 • U was en bent een huurder die mag kopen. Het kooprecht komt toe aan de huurders van 'categorie A' en 'categorie B'.
  • Categorie A: u heeft zich bij uw inschrijving opgegeven als de referentiehuurder OF u bent sinds de aanvang van de huurovereenkomst de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of de feitelijke partner van de referentiehuurder.
  • Categorie B: u huwde of bent gaan samenwonen met de huurder van 'categorie A' na aanvang van de huurovereenkomst en u woont samen met de huurder van 'categorie A' OF u bent de feitelijke partner van de huurder van 'categorie A', u bent met hem/haar gaan samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst en u woont al een jaar samen.
  • De huurder van 'categorie A' heeft als eerste het recht om de sociale huurwoning aan te kopen. Als deze afziet van het kooprecht heeft de huurder van categorie B het recht om de sociale huurwoning aan te kopen. Als de huurder van categorie A en B samen de sociale huurwoning willen aankopen, moet alleen de huurder van categorie A de woning vijf jaar ononderbroken als huurder bewoond hebben.
 • U huurde en bewoonde de woning al vijf jaar. Deze periode mag niet onderbroken zijn.
 • U heeft op het ogenblik van de aankoop geen andere woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik.

Verplichtingen na de aankoop

U bent na de aankoop van uw huurwoning verplicht om uw woning 20 jaar te bewonen. U mag uw woning in die periode niet verkopen. Als u deze verplichting niet nakomt, heeft Volkshaard het recht om uw woning weer in te kopen.

Meer info over de voorwaarden, het verloop van de aankoop, de kosten en de verplichtingen na aankoop vindt u op de website van de VMSW.

Denkt u te voldoen aan alle voorwaarden? Contacteer ons dan.