Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kan u zich inschrijven als kandidaat-koper in één of meerdere gemeenteregisters. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een sociale woning of bouwgrond wil kopen.

U kan zich inschrijven door ons de volgende documenten te bezorgen:

  • Het ingevulde en ondertekendeinschrijvingsformulier;
  • het laatst ontvangen aanslagbiljet 2022 - inkomsten 2021. Of: als u dit nog niet ontvangen hebt, bezorgt u ons het aanslagbiljet 2021 - inkomsten 2020;
  • de ingevulde 'controle eigendomsvoorwaarde' (verklaring op eer). Die vindt u ook terug in de inschrijvingsbundel;
  • de ingevulde 'verklaring op eer voor eigendom in het buitenland'. Die vindt u ook terug in de inschrijvingsbundel.

U bezorgt deze documenten bij ons op kantoor, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent. Dit kan elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur. U betaalt op dat moment ook contant 50 euro per register waarvoor u zich inschrijft.

Inschrijvingsregister

U kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van uw voorkeur, kan u zich inschrijven. U mag in zoveel registers inschrijven als u wil, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaalt u 50 euro, die u nadien bij een aankoop terugkrijgt.

Per register waarin u zich inschrijft, krijgt u een inschrijvingsbewijs met de vermelding van uw inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. 

Minstens in de oneven jaren (2023, 2025, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of uw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als u niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we uw kandidatuur.

Uw gezinssituatie

U kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.

Bent u nog getrouwd, maar gaat u scheiden? Of bent u samenwonend maar gaat u uit elkaar? Dan kan u individueel inschrijven. Uw echtgenoot of partner mag de sociale woning of bouwgrond dan niet mee kopen en de woning niet mee bewonen.