Als u een sociale woning wil aankopen, kan u terecht bij onze zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk, als u aan de voorwaarden voldoet.

Sinds 24 april 2017 is het niet meer mogelijk om uw huurwoning aan te kopen. Sinds 1 januari 2022 is ook de overgangsregeling voor het 'kooprecht als zittende huurder' afgeschaft.