U hebt de voorwaarden gelezen, u hebt alle documenten aan ons bezorgd en u bent ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

  • U krijgt van ons uw inschrijvingsbewijs en uw definitieve inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
  • U komt op de wachtlijst terecht. Waar u wilt wonen, de grootte van uw gezin en de voorrangsregels bepalen uw plaats op de wachtlijst. Hoelang u moet wachten, varieert dus tijdens uw wachtperiode. U kan uw plaats op de wachtlijst hier raadplegen.
  • In alle oneven jaren actualiseren we onze wachtlijst. U kunt op dat moment uw woningkeuze aanvullen of veranderen. We controleren ook of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. We schrappen uw inschrijving als dat niet het geval is.
  • Zodra u aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we u uit om de woning te komen bekijken. U moet op dat moment nog altijd voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Wat moet u doen?

U moet ons binnen de maand op de hoogte brengen als volgende dingen wijzigen:

  • Uw gezinssamenstelling
  • Uw adres

U moet ook antwoorden op de (actualisatie)brieven die we sturen.

Krijgt u een huurpremie?

Als u minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven staat op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar u woont, dan hebt u misschien recht op een huurpremie. U krijgt deze premie van de Vlaamse Overheid als u voldoet aan de voorwaarden. U vindt hierover meer informatie op de website van Wonen in Vlaanderen.

Opgelet: de huurpremie wordt stopgezet:

  • als u een geschikt aanbod voor een sociale huurwoning weigert
  • als u een sociale woning toegewezen krijgt