Als er een woning vrijkomt in ons patrimonium, dan wordt de toewijzingsprocedure opgestart.

Wie krijgt voorrang?

De toewijzingsprocedure en de voorrangsregels worden uitgebreid toegelicht in ons Intern Huurreglement.

Kort samengevat komt het hierop neer: het toewijzingssysteem houdt achtereenvolgens rekening met de rationele bezetting, de absolute voorrangsregels, de optionele voorrangsregels en ten slotte de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. Er zijn ook uitzonderingen mogelijk.

Het Intern Huurreglement wordt aangevuld met een specifiek lokaal toewijzingsreglement in Gent, Wachtebeke, Aalter, Lochristi, Lievegem, Nazareth, Deinze, Destelbergen, Zulte, Knesselare, Melle en De Pinte. Die lokale toewijzingsreglementen zijn enkel van toepassing voor die specifieke gemeentes en staan beschreven in het Intern Huurreglement.

A. Rationele bezetting

Bij de aanvraag wordt er meegedeeld voor welke type woongelegenheid de kandidaat in aanmerking kan komen. Het gaat hierbij om het aantal slaapkamers volgens uw gezinssamenstelling, maar ook over woningen die speciaal voorzien zijn voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld: rolstoelgebruikers, senioren, ...). 

B. Absolute voorrangsregels

Artikel 6.19 van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex Wonen legt alle absolute prioriteiten vast. Die zijn er voor:

 1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)
  Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben. 
   
 2. Huurders die te klein wonen volgens de minimale bezettingsnormen van de Vlaamse Codex Wonen
  U huurt al een sociale woning bij ons, maar de woning is te klein geworden voor uw gezin. Dan krijgt u voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.
   
 3. Huurders die hun sociale (assistentie)woning moeten verlaten
  U huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten u om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen: 

  - U huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of u huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning. 
  - U huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.
   

 4. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 
  U bent een kandidaat-huurder. U werd door een onterechte beslissing van ons benadeeld bij toewijzing van een woning. De toezichthouder vond onze beslissing niet terecht. Of, u kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.
   
 5. Huurders die hun private huurwoning moeten verlaten
  U bent huurder van een private huurwoning en u moet uw woning verlaten omwille van:
  - het verwerven van een zakelijk recht op een private huurwoning die moet gerenoveerd worden door een gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie;
  - het verwerven van een private huurwoning door een sociale woonorganisatie
  - herhuisvesting van een persoon op de private huurmarkt in het kader van het sociaal beheersrecht 
   
 6. Huurders die te klein wonen volgens de rationele bezetting
  U bent al huurder bij Volkshaard, maar u bewoont een sociale huurwoning die niet meer voldoet aan de rationele bezetting omwille van gezinsuitbreiding, adoptie, pleegzorg of gezinshereniging.
   
 7. Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden
  U bent kandidaat-huurder. Uw gezin is nog in het buitenland. U vroeg een gezinshereniging aan en meldde dit ook bij uw inschrijving of tijdens uw wachttijd. 

  Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor uw hele gezin, maar uw gezin is nog niet in België. Dan krijgt u nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor uw situatie nu.
   

 8. Kandidaat-huurders die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats heeft in een woning die:
  •    Een onroerend of roerend goed is waar wonen niet is toegestaan.
  •    Onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard*. Opgelet: in deze situatie krijgt u niet automatisch voorrang, u moet voldoen aan enkele voorwaarden. Informeer u hierover bij ons.
  •    Een conformiteitsonderzoek kreeg, een aantal gebreken had en een aantal strafpunten behaalde.
   
 9. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

C. Optionele voorrangsregels

Na de toepassing van de absolute voorrangsregels en binnen de lokale toewijzingsreglementen heeft het Bestuursorgaan van Volkshaard beslist om volgende optionele voorrangsregel toe te passen:

 • Lokale binding
  We verlenen voorrang aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.

D. Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels:

 • Op vraag van een erkende begeleidingsdienst voor jongeren, het OCMW of het CAW voor daklozen, jongeren die zelfstandig (willen) wonen of personen met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig (willen) wonen.
 • Op vraag van de SHM op basis van bijzondere omstandigheden van sociale aard.
 • Voor huurders van Volkshaard die verplicht moeten verhuizen omwille van een renovatie.
 • Voor huurders van Volkshaard die onderbezet wonen en willen verhuizen naar een woning die aangepast is aan hun gezinssamenstelling.

Een uitgebreidere uitleg van alle voorrangsregels en de lokale toewijzingsreglementen vindt u in ons Intern Huurreglement.

Als u aan de beurt bent, dan zullen wij u een brief sturen met de melding dat u een woning toegewezen krijgt.