Als u een woning van ons huurt, is het natuurlijk belangrijk dat u de regels volgt. Als u dat niet doet, dan kunnen wij het huurcontract stopzetten.

Het intern huurreglement is een document waarin concrete regels vastgelegd zijn, met betrekking tot onder andere:

 • de inschrijvingsprocedure en -voorwaarden
 • het toewijzingssysteem, met de voorrangsregels en lokale toewijzingsreglementen
 • het houden van huisdieren en het plaatsen van schotelantennes
 • de waarborgregeling en de plaatsbeschrijving
 • de toelating tot inwonen
 • garages
 • afrekening van de kosten
 • huurdersinformatie en -participatie
 • klachtenbehandeling
 • ...
   

Daarnaast is er ook nog het Reglement van Inwendige Orde. Daarin staan alle rechten en plichten die u heeft als huurder uitgelegd.