Volkshaard heeft ook verschillende garages, bovengrondse en ondergrondse standplaatsen en carports in haar patrimonium. U vindt een overzicht hiervan in het inschrijvingsformulier (zie hieronder). 

Hoe schrijf ik mij in voor een garage, standplaats of carport?

Als u in aanmerking wil komen voor een garage, standplaats of carport, moet u het inschrijvingsformulier downloaden en invullen. U kruist de gewenste locatie(s) aan en ondertekent het document.

U kan het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier én het inschrijvingsbewijs van uw auto:

  • mailen naar sociale.dienst@volkshaard.be (ingescand of foto's)
  • opsturen naar Volkshaard - Sociale Dienst, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
  • afgeven aan het Onthaal van Volkshaard, elke werkdag in de voormiddag

Toewijzingsprocedure

Als er een garage, standplaats of carport vrijkomt in ons patrimonium, dan wordt de toewijzingsprocedure opgestart.

Bij de toewijzing van een garage, standplaats of carport wordt er achtereenvolgens voorrang gegeven aan:
1. Zittende huurders uit de wijk die een inschrijvingsbewijs van een auto kunnen voorleggen;
2. Zittende huurders zonder inschrijvingsbewijs van een auto;
3. Alle anderen die een inschrijvingsbewijs van een auto kunnen voorleggen;
4. Alle anderen zonder inschrijvingsbewijs van een auto.