Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder op onze wachtlijst. Dat kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en aan ons te bezorgen.

U hebt twee keuzes:

  • Ofwel maakt u een afspraak met een maatschappelijk assistent. U vult dan samen met hem of haar het inschrijvingsformulier in. Vergeet zeker niet om uw identiteitskaart mee te brengen.
  • Ofwel downloadt u het inschrijvingsformulier en vult u het zelf in. Opgelet: het formulier moet zowel door de referentiehuurder als de echtgenoot of (wettelijke of feitelijke) partner ondertekend worden. Het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier kan u:
    • mailen naar sociale.dienst@volkshaard.be
    • opsturen naar Volkshaard - Sociale Dienst, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
    • afgeven aan het Onthaal van Volkshaard, elke werkdag in de voormiddag
    • hieronder uploaden
Inschrijvingsformulier uploaden
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Extra opmerking of aanvraag

Volkshaard verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten, zie https://www.volkshaard.be/privacyverklaring.