Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder op onze wachtlijst. Dat kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en aan ons te bezorgen.

U hebt twee keuzes:

  • Ofwel maakt u een afspraak met een maatschappelijk assistent. U vult dan samen met hem of haar het inschrijvingsformulier in. Vergeet zeker niet om uw identiteitskaart mee te brengen.
  • Ofwel downloadt u het inschrijvingsformulier en vult u het zelf in. Opgelet: het formulier moet zowel door de referentiehuurder als de echtgenoot of (wettelijke of feitelijke) partner ondertekend worden. Het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier kan u:
    • mailen naar sociale.dienst@volkshaard.be
    • opsturen naar Volkshaard - Sociale Dienst, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
    • afgeven aan het Onthaal van Volkshaard, elke werkdag in de voormiddag
    • hieronder uploaden
Inschrijvingsformulier uploaden
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Extra opmerking of aanvraag

Volkshaard verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten, zie https://www.volkshaard.be/privacyverklaring.