Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn enkele belangrijke voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Als u voldoet, kan u zich inschrijven op onze wachtlijst. Dat kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en aan ons te bezorgen.

Op het inschrijvingsformulier kunt u aanduiden waar u wilt wonen. U kunt kiezen in welke stad of gemeente, in welke wijk en in welk type woning uit ons patrimonium u wilt wonen. Er zijn wel beperkingen: het aantal slaapkamers waar u recht op heeft is bijvoorbeeld afhankelijk van uw gezinssamenstelling. 

Als u bent ingeschreven, komt u op onze wachtlijst terecht. Waar u wilt wonen, de grootte van uw gezin en de voorrangsregels bepalen uw plaats op de wachtlijst. U kan uw plaats op de wachtlijst hier raadplegen.

Als er een woning vrijkomt in ons patrimonium, wordt de toewijzingsprocedure opgestart.

Zodra u aan de beurt bent op de wachtlijst, zullen we een eerste aanbod doen. We nodigen u dan uit om de woning te komen bekijken. Als u twee keer een gepast aanbod weigert, wordt u geschrapt van onze wachtlijst.

Hebt u na het lezen van de volgende pagina's nog vragen? Lees dan onze 'Veelgestelde vragen' of contacteer onze Sociale Dienst.