In sommige gevallen kunnen wij u vragen om te verhuizen. Dat is het geval als:

 • u onderbezet woont
 • uw woning gerenoveerd moet worden

U kunt ook zelf de beslissing nemen om te verhuizen. U kan:

 • een andere sociale woning huren
 • stoppen met huren

1. U moet verhuizen omdat u onderbezet woont

Hebt u twee of meer slaapkamers te veel? Dan woont u onderbezet. We vragen u dan te verhuizen naar een kleinere woning. 

Schrijf u in en kies een kleinere woning

U kunt zich inschrijven voor een kleinere woning. U kunt dan zelf uw keuze aanduiden. U kiest dan de buurt en het type woning (appartement of huis) waar u wilt wonen.

Contacteer ons per e-mail of bel ons. We maken dan een afspraak om uw inschrijving in orde te brengen. 

Schrijft u zich niet in?

Dan doen wij u zelf een aanbod op maat:

 • De woning heeft een juiste grootte voor uw gezin.
 • De woning ligt maximaal 5 kilometer van uw huidige woning.
 • De totale kostprijs is even hoog of lager dan uw huidige kostprijs. Dit is uw huurprijs en extra kosten (huurlasten en individueel verbruik) samen.

U krijgt twee keer zo’n aanbod. 

Wilt u de eerste woning niet huren of reageert u niet op tijd? Dan krijgt u na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod.

Wilt u ook deze tweede woning niet huren of reageert u niet op tijd? Dan moet u verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur). Dit betaalt u extra bij uw huurprijs en kosten.

Aanvaardt u een aanbod? Dan moet u geen onderbezettingsvergoeding (35 euro per slaapkamer te veel per maand) betalen. 

2. U moet verhuizen door een renovatie

Als u moet verhuizen door een grondige renovatie aan uw woning, dan zullen wij u daar ruim op tijd over verwittigen. U krijgt van ons een brief, de maatschappelijk assistent komt bij u langs om de mogelijkheden te bespreken, we organiseren een bewonersvergadering en geven u een verhuisbrochure mee.

3. U wilt een andere sociale woning huren

U woont bij ons, maar u wilt graag verhuizen naar een andere woning binnen ons patrimonium. Dan mag u een andere woning vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’. 

U vult hiervoor documenten in en schrijft u zo opnieuw in als kandidaat-huurder. U komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Hebt u voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

 • U hebt enkel voorrang als:
  • er door geboorte adoptie of pleegzorg een kind bij komt in uw gezin.
  • een op voorhand gemelde gezinshereniging plaatsvindt.
 • In alle andere gevallen hebt u geen voorrang.

4. U wilt stoppen met huren

Wilt u verhuizen naar een woning die niet van Volkshaard is? Dan moet u de huur opzeggen. 

Hoe zeg ik de woning op?

U kunt uw huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. U ontvangt van ons dan een bevestiging dat u uw opzeg gaf.
Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Bijvoorbeeld: u stuurt ons een aangetekende brief met daarin uw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden.

Bijvoorbeeld: als de laatste huurder overlijdt op 14 juni 2020, eindigt de huurovereenkomst automatisch op 31 augustus 2020.

Bijwoners die achterblijven hebben het recht om nog zes maanden na het overlijden in de woning te blijven wonen. Zij sluiten hiervoor een bezettingsovereenkomst af met Volkshaard. In sommige gevallen kan deze termijn verlengd worden. Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst.

Laat de woning in goede staat achter

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar uw woning komen kijken. U moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Voor u verhuist, moet u de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen u in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijgt u uw waarborg terug. U geeft uw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

Een plaatsbeschrijving kost 38 euro. Tenzij u verhuist omwille van onderbezetting of een verplichte renovatie, dan is de plaatsbeschrijving gratis.