Als u een woning van ons huurt, is het natuurlijk belangrijk dat u de regels volgt. Als u dat niet doet, dan kunnen wij het huurcontract stopzetten.

In het Reglement van inwendige orde staan alle rechten en plichten die u heeft als huurder uitgelegd. U leest in het reglement:

  • welke aanpassingen u niet mag doen aan de woning die u huurt
  • welke onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder zijn
  • welke onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de verhuurder zijn
     

Daarnaast is er ook nog het intern huurreglement. Daarin staan concrete regels vastgelegd met betrekking tot onder andere de inschrijvingsprocedure, het toewijzingssysteem, de toelating tot inwonen, de klachtenbehandeling, ...