Bij Volkshaard vinden we het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning en in uw buurt. Wij doen daarom ons best om u zoveel mogelijk te informeren over wat wel en niet kan, om uw mening te vragen en om buurtinitiatieven te stimuleren.

Huisregels

Van elke huurder bij Volkshaard wordt verwacht dat hij of zij de regels kent en naleeft. Alleen op die manier kan het samenleven in onze gebouwen en wijken goed verlopen. U leest onze huisregels in het Intern Huurreglement en het Reglement van Inwendige Orde.

Bent u bezorgd over een buur of ervaart u overlast door uw buren? U kan storend gedrag melden aan een van onze maatschappelijke assistenten. Zij volgen dit verder op.

Bewonersvergaderingen

We houden u ook graag op de hoogte van veranderingen in uw woning of in uw buurt. Als we renovatiewerken plannen, laten we u dit sowieso weten per brief. Maar we organiseren ook bewonersvergaderingen, waarop we de architect en aannemer aan het woord laten. Daar krijgt u de kans om uw (persoonlijke) vragen te stellen.

Bewonersparticipatie

Tevredenheidsmetingen

We stellen de mening van onze huurders enorm op prijs. Daarom doen we meerdere keren per jaar tevredenheidsmetingen bij (een deel van) onze huurders. We peilen daarin naar uw mening en vragen ook tips om onze werking te verbeteren.

Wij de Wijk

Om jullie (nog meer) te betrekken bij de toekomst van jullie buurt, zijn we gestart met het project 'Wij de Wijk'. We werken daarvoor samen met de organisatie beweging.net Gent-Eeklo, die veel ervaring heeft met het sterker maken van buurten en het samenbrengen van mensen.

Het project bestaat uit verschillende stappen. Zo wordt er eerst een babbelbox georganiseerd, waarin u voorstellen mag doen om uw wijk nog mooier en aangenamer te maken. Daarna volgt een ontmoetingsmoment, waarop alle diensten van Volkshaard vertegenwoordigd zijn en met u in dialoog gaan.

We zetten het project al op in verschillende wijken in Gent, maar ook in Evergem, Landegem, Nazareth, ... Als uw wijk aan de beurt is, ontvangt u hierover een brief van ons.

Buurtinitiatieven, ja graag!

We vinden het zeker ook leuk als jullie samen iets organiseren om elkaar wat beter te leren kennen. Om zulke evenementen te stimuleren, geeft Volkshaard graag een financiële bijdrage

Opgelet: als jullie wijk deze financiële ondersteuning wil krijgen, moeten jullie een aanvraag indienen én kunnen aantonen hoeveel geld jullie uitgegeven hebben. Bewaar dus zeker de rekeningen van de supermarkt, bakker, slager, .... Bovendien moeten jullie achteraf ook laten weten hoeveel personen aanwezig waren op het feest.

Daarnaast geven we ook financiële ondersteuning voor de versiering van jullie wijk. Jullie kunnen samen maximum 50 euro per jaar krijgen voor bijvoorbeeld kerst- of paasversiering. Ook hier geldt: dien eerst een aanvraag in en bezorg ons de factuur.

Naast de financiële ondersteuning kunnen we ook helpen met het voorzien van materiaal voor jullie evenementen. Vlaggen van Volkshaard of hoge tafels, bijvoorbeeld. We bekijken hiervoor samen de mogelijkheden als jullie ons contacteren.

Uw buren: enkele tips

U kan uw buren niet zelf kiezen, maar toch hebt u elke dag met elkaar te maken. Door rekening met elkaar te houden en elkaar te leren kennen, maakt u uw buurt heel wat aangenamer. 

Enkele tips voor een goed contact:

  • Groet uw buren, dat is aangenaam.
  • Maak een praatje, dan weet u wat er leeft.
  • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Laat het weten als u een feestje geeft of als er mogelijk geluidshinder zal zijn. Beperk eventuele overlast tot een minimum.
  • Heb respect voor elkaar en wees verdraagzaam. Als iets u toch stoort, probeer er samen dan rustig over te praten.
  • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep.
  • Help spontaan een handje als u ziet dat uw buur het kan gebruiken.

Meer tips leest u in het boekje‘oh ja… de buren!'
.

Bij wie kunt u terecht?

Hebt u nog vragen over uw buurt of uw buren? Wilt u iets organiseren en hiervoor financiële ondersteuning aanvragen? Of hebt u een leuk idee om van uw buurt een nog aangenamere leefomgeving te maken?

U kan met al uw vragen en opmerkingen terecht bij onze maatschappelijk assistenten. U kan met hen een afspraak maken, bellen of mailen.