|  Inloggen
Wie zijn wij

Op aansturen van de Anti-socialistische Werkliedenbond Het Volk - later de Katholieken Werkliedenbond Het Volk en thans het ACW Gent - Eeklo genaamd - wordt op 3 januari 1928 sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard gesticht. De statuten verschijnen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1928. De goedkeuring door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken is er al op 1 december 1927.


Gent, Wondelgem, Fabrieksstraat - de oudste huurwoongelegenheden in het patrimonium van Volkshaard

Stichters zijn onder meer de top van de christelijke arbeidersbeweging van Gent (Edmond Ronse, Gustaaf Eylenbosch, Emiel Claeys, Adolf Van Vlaenderen, Gustaaf Gabriël), enkele sociaal voelende gezagdragers en burgers, en een paar notabelen. De eerste voorzitter wordt Edmond Ronse, advocaat en later minister. Hector Goossens, advocaat en nadien vrederechter, is zaakvoerder. Emiel Claeys, die burgemeester van Gent en senator zal worden, is secretaris.

De zetel van de maatschappij is nu gevestigd te Gent, in de Ravensteinstraat 12.
Volkshaard maakt deel uit van de koepel Huisvesting Het Volk en is daardoor zustermaatschappij van de Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendom Het Volk (KLE) en van de Centrale voor Huisvesting (CvH). De KLE bouwt koopwoningen en geeft goedkope leningen aan kopers- eigenaars. De CvH verricht voornamelijk metingen en schattingen, en biedt service rond de huisvestingsproblematiek.

Eénentwintig van de 27 gemeenten van het administratief arrondissement Gent-Eeklo zijn aangesloten of aandeelhouder bij Volkshaard. De provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest eveneens. Daarnaast zijn ook verenigingen en vennootschappen van de christelijke arbeidersbeweging en enkele particulieren aandeelhouder.

In 2018 werd het patrimonium van Volkshaard uitgebreid met 13 nieuwe woongelegenheden en op 31/12/2018 stonden er 96 nieuwe woongelegenheden in de steigers. Van een bouwstop is dan ook geen sprake en Volkshaard wil deze koers ook naar de toekomst toe blijven aanhouden.

Op 31/12/2018 omvatte het patrimonium 5.284 woongelegenheden in eigendom (waarvan 6 winkels) en 256 woningen in beheer, waarvan 254 zgn. EGKS-woningen te Wachtebeke.

Uit de cijfers blijkt dat er nog steeds een grote nood is aan nieuwe woongelegenheden: op 31/12/2018 stonden er 9.084 kandidaten op onze wachtlijst, wat meteen ook een ruime wachttijd impliceert. In totaal werden in 2018 399 nieuwe verhuringen gedaan binnen het bestaand patrimonium.

Alle bouwopdrachten worden aanbesteed of uitbesteed, behalve de onderhoudswerken van geringe omvang.

Volkshaard had op 31/12/2018 81 personeelsleden in dienst (inclusief interim en tijdelijke krachten).

Copyright (c) 2020 Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard Gent