|  Inloggen
U wilt zich inschrijven als kandidaat-huurder bij Volkshaard?

- Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?

U kunt zich op twee manieren inschrijven:

 • U print en vult zelf het inschrijvingsformulier in. Het volledig ingevulde formulier stuurt u per post naar Volkshaard - Sociale Dienst, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent. U kunt het formulier ook zelf in de brievenbus steken of afgeven aan het onthaal (elke voormiddag tussen 8.30 en 12.00 uur).
   
 • U komt naar een zitdag. Dat kan op ons kantoor in Gent. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan online via deze link of telefonisch via 09 223 50 45. Afspraken in Gent zijn mogelijk van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 11.40 uur.

  Om u nog beter te helpen, heeft de Sociale Dienst ook zitdagen op locatie. Hiervoor moet u geen afspraak maken.   
Gemeente Wanneer? Waar?
Deinze 1ste woensdag van de maand (9.00 - 11.30 uur) Burelen OCMW, Stadhuis, Deinze
Evergem 2de donderdag van de maand (8.30 - 11.00 uur) Sociaal Huis, Sleidinge
Lochristi 3de dinsdag van de maand (8.30 - 11.30 uur) Sociaal Huis, Lochristi
Maldegem 4de woensdag van de maand (9.00 - 11.00 uur) Sociaal Huis, Maldegem

Opgelet:

- Het kantoor van Volkshaard in Gent zal gesloten zijn van maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019.

- De externe zitdag in Maldegem op woensdag 26 december 2018 gaat niet door.

- De externe zitdag in Deinze op woensdag 2 januari 2019 gaat niet door. 

- De zitdagen voor de actualisatie vinden plaats in Gent op woensdag 9 januari, 16 januari, 23 januari en 30 januari 2019. Hiervoor moet u geen afspraak maken.

- Wat moet u meebrengen?

Als u naar de zitdag komt om u in te schrijven, moet u de volgende documenten meebrengen:

 • Een kopie van uw aanslagbiljet van de belastingen 2016 - inkomsten 2015
 • Een kopie van uw identiteitskaart  
 • Een bewijs van taalbereidheid: getuigschrift of diploma van het door u gevolgd onderwijs of een attest Nederlands (via
  Huis van het Nederlands, Kongostraat 42 te Gent)
 • Een attest van invaliditeit (indien van toepassing)
 • Een kopie van de invaliditeitsuitkering van het FOD voor het jaar 2015, aan te vragen bij het FOD (indien van toepassing)
 • Een attest van het leefloon van het OCMW voor het jaar 2015 (indien van toepassing)
 • Een medisch attest dat u geen trappen kan doen (indien van toepassing)
 • Een kopie van een vonnis of akte m.b.t. echtscheiding (indien van toepassing)

 

- Wat zijn de voorwaarden om een sociale woning te huren?

De voorwaarden om als sociale huurder in aanmerking te komen, vindt u terug in het Kaderbesluit Sociale Huur.

Kort samengevat komt het hierop neer:

 • U bent meerderjarig
 • Het geïndexeerd belastbaar inkomen op jaarbasis van u en uw gezinsleden is lager dan: 
  • € 24.452 voor een alleenstaande zonder personen ten laste 
  • € 26.500 voor een alleenstaande gehandicapte
  • € 36.676, vermeerderd met € 2.050 per persoon ten laste, voor alle andere categorieën
 • U of één van uw gezinsleden heeft geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of vruchtgebruik in binnen- of buitenland           
  Op de eigendomsvoorwaarde wordt een uitzondering gemaakt indien:
  • het gaat om een campingverblijf; 
  • bij inschrijving: de echtscheiding werd ingeleid of de wettelijke samenwoning wordt beëindigd;
  • u een woning bewoont die onteigend werd; 
  • u een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning bewoont; 
  • u gehandicapt bent en een onaangepaste woning bewoont; 
  • u gehandicapt en ingeschreven bent voor een ADL-woning.
   In de laatste 3 gevallen dient u de woning die u in eigendom heeft uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning te verkopen, te schenken ofwel voor een periode van minstens 9 jaar te verhuren of ter beschikking te stellen van een verhuurder van sociale woningen.
 • U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • U beschikt over een bewijs, getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat u het vereiste Nederlandse taalniveau haalt
 • Voorwaarde van inburgeringsbereidheid

De inkomsten die in aanmerking worden genomen, zijn de inkomsten van 3 jaar vóór het jaar waarin de inschrijving plaatsvindt of het huidig inkomen. Daarom moet u bij de inschrijving uw aanslagbiljet met de inkomsten van 3 jaar terug voorleggen.

 

- Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij de toewijzing van de woongelegenheid?

Op het tijdstip van de eigenlijke toewijzing van een woning moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij de inschrijving in het register. Er wordt gekeken naar de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan de datum van de toewijzing of naar het huidig inkomen.

Bij de toewijzing van een woning moet een waarborg worden gestort van maximum € 967.

 

- Hoe wordt een sociale woning toegewezen?

De vrijkomende sociale woongelegenheden worden toegewezen achtereenvolgens rekening houdend met:

 • de rationele bezetting
 • de kandidaat-huurder
 • die benadeeld wordt geacht door de verhuurder door de toewijzing van een andere woning of die onterecht geweigerd is
 • die geherhuisvest moet worden (inkomensvoorwaarde geldt niet)
 • die een woning bewoont die niet voldoet aan de rationele bezetting (inkomensvoorwaarde geldt niet)
 • van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden
 • die woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen
 • die woont in een onteigende of ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woning

De maatschappij kan beslissen hier nog een aantal optionele voorrangsregels aan toe te voegen. Deze zijn terug te vinden in het Intern huurreglement.

Copyright (c) 2018 Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard Gent