|  Inloggen
U wilt zich inschrijven als kandidaat-huurder bij Volkshaard?

- Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?

U kunt zich op twee manieren inschrijven:

 • U print en vult zelf het inschrijvingsformulier in. Het volledig ingevulde formulier stuurt u per post naar Volkshaard - Sociale Dienst, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent. U kunt het formulier ook zelf in de brievenbus steken of afgeven aan het onthaal (elke voormiddag tussen 8.30 en 12.00 uur).
   
 • U komt naar een zitdag. Dat kan op ons kantoor in Gent. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan online via deze link of telefonisch via 09 223 50 45. Afspraken in Gent zijn mogelijk van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 11.40 uur.

  Om u nog beter te helpen, heeft de Sociale Dienst ook zitdagen op locatie. Hiervoor moet u geen afspraak maken.   

Opgelet: er zal op dinsdag 19 november uitzonderlijk geen zitdag zijn in Lochristi. De volgende zitdag is daar voorzien op dinsdag 17 december.

Gemeente Wanneer? Waar?
Deinze 1ste woensdag van de maand (9.00 - 11.30 uur) Sociaal Huis, Deinze
Evergem 2de donderdag van de maand (9.00 - 11.30 uur) Sociaal Huis, Sleidinge
Lochristi 3de dinsdag van de maand (8.30 - 11.30 uur) Sociaal Huis, Lochristi
Maldegem 4de woensdag van de maand (9.00 - 11.00 uur) Sociaal Huis, Maldegem
 • Voor meer info kunt u ook bellen naar de maatschappelijk assistent(e) van uw regio op het nummer 09 233 12 43.
  Dat kan alleen op vaste momenten, afhankelijk van de regio waar u wilt wonen:

De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Nazareth, Nevele,

Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zulte

maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
Aalter, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins

woensdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur

- Wat moet u meebrengen?

Als u naar de zitdag komt om u in te schrijven, moet u de volgende documenten meebrengen:

 • Een kopie van uw aanslagbiljet van de belastingen 2017 - inkomsten 2016
 • Een kopie van uw identiteitskaart  
 • Een bewijs van taalbereidheid: getuigschrift of diploma van het door u gevolgd onderwijs of een attest Nederlands (via
  Huis van het Nederlands, Kongostraat 42 te Gent)
 • Een attest van invaliditeit (indien van toepassing)
 • Een kopie van de invaliditeitsuitkering van het FOD voor het jaar 2016, aan te vragen bij het FOD (indien van toepassing)
 • Een attest van het leefloon van het OCMW voor het jaar 2016 (indien van toepassing)
 • Een medisch attest dat u geen trappen kan doen (indien van toepassing)
 • Een kopie van een vonnis of akte m.b.t. echtscheiding (indien van toepassing)

 

- Wat zijn de voorwaarden om een sociale woning te huren?

De voorwaarden om als sociale huurder in aanmerking te komen, vindt u terug in het Kaderbesluit Sociale Huur.

Kort samengevat komt het hierop neer:

 • U bent meerderjarig
 • Het geïndexeerd belastbaar inkomen van 2016 van u en uw gezinsleden is lager dan: 
  • € 24.852 voor een alleenstaande zonder personen ten laste 
  • € 26.943 voor een alleenstaande gehandicapte
  • € 37.276, vermeerderd met € 2.084 per persoon ten laste, voor alle andere categorieën
 • U of één van uw gezinsleden heeft geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of vruchtgebruik in binnen- of buitenland           
  Op de eigendomsvoorwaarde wordt een uitzondering gemaakt indien:
  • het gaat om een campingverblijf; 
  • bij inschrijving: de echtscheiding werd ingeleid of de wettelijke samenwoning wordt beëindigd;
  • u een woning bewoont die onteigend werd; 
  • u een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning bewoont; 
  • u gehandicapt bent en een onaangepaste woning bewoont; 
  • u gehandicapt en ingeschreven bent voor een ADL-woning.
   In de laatste 3 gevallen dient u de woning die u in eigendom heeft uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning te verkopen, te schenken ofwel voor een periode van minstens 9 jaar te verhuren of ter beschikking te stellen van een verhuurder van sociale woningen.
 • U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • U beschikt over een bewijs, getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat u het vereiste Nederlandse taalniveau haalt
 • Voorwaarde van inburgeringsbereidheid

De inkomsten die in aanmerking worden genomen, zijn de inkomsten van 3 jaar vóór het jaar waarin de inschrijving plaatsvindt of het huidig inkomen. Daarom moet u bij de inschrijving uw aanslagbiljet met de inkomsten van 3 jaar terug voorleggen.

 

- Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij de toewijzing van de woongelegenheid?

Op het tijdstip van de eigenlijke toewijzing van een woning moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij de inschrijving in het register. Er wordt gekeken naar de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan de datum van de toewijzing of naar het huidig inkomen.

Bij de toewijzing van een woning moet een waarborg worden gestort van maximum € 983.

 

- Hoe wordt een sociale woning toegewezen?

De vrijkomende sociale woongelegenheden worden toegewezen achtereenvolgens rekening houdend met:

 • de rationele bezetting
 • de kandidaat-huurder
 • die benadeeld wordt geacht door de verhuurder door de toewijzing van een andere woning of die onterecht geweigerd is
 • die geherhuisvest moet worden (inkomensvoorwaarde geldt niet)
 • die een woning bewoont die niet voldoet aan de rationele bezetting (inkomensvoorwaarde geldt niet)
 • van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden
 • die woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen
 • die woont in een onteigende of ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woning

De maatschappij kan beslissen hier nog een aantal optionele voorrangsregels aan toe te voegen. Deze zijn terug te vinden in het Intern huurreglement.

Copyright (c) 2020 Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard Gent